Władze spółdzielni

Zarząd Spółdzielni:

 

mgr inż. Stanisław Tunkiewicz - Prezes Zarządu

 

      

        

 

mgr inż. Stanisław Sztachelski - Wiceprezes  Zarządu

 

        

 


 Główny Księgowy:
 mgr Anna Lipińska
 
          

        


 

RADA NADZORCZA

 

Prezydium:

Przewodniczący – Wojciech Bigoszewski

Z-ca Przewodniczącego – Barbara Zarębska

Sekretarz - Izabela Maciuk

                                                                                            

Komisja Rewizyjna:

Przewodniczący – Jacek Migdalewicz

Członek  - Jerzy Podolak

Członek - Krystyna Lech

 

Pozostali członkowie:

Teresa Fiedorowicz

Jolanta Klimek

Małgorzata Klimik

Anna Kowalczyk

Jadwiga Zyra


 

W terminach posiedzeń Rady Nadzorczej członkowie Rady przyjmują w sprawach z zakresu działania Rady po uprzednim uzgodnieniu terminu i godziny w Dziale Organizacji, Kontrloli i Samorządu.
 

Kontakt w innym terminie jest możliwy po uprzednim uzgodnieniu za pośrednictwem Działu Organizacji, Kontroli i Samorządu pok. 215

 

do góry